Projectmanagement

Voorbereiding is het belangrijkste onderdeel van de verhuizing van uw organisatie. Hierin worden o.a. de gevolgen van al uw relevante bedrijfsonderdelen besproken en stemmen wij met u af welke impact de verhuizing voor u levert. Van Riemsdijk | Top Movers stelt hiervoor één van de projectleider beschikbaar en zorgt ervoor dat u en uw medewerkers volledig op de hoogte worden gebracht over de te nemen stappen in dit (verhuis-)proces.

Van Riemsdijk | Top Movers begeleidt bedrijven en organisaties al decennia lang, waardoor wij de meest complexe verhuisprojecten met succes weten te faciliteren.

Onze projectleider treed op als uw vaste aanspreekpunt en voorziet uw organisatie van de gewenste communicatie. Uw verhuisproject wordt van A tot Z opgenomen in uw draaiboek. Hoe nauwkeuriger het draaiboek, hoe betrouwbaarder deze zal zijn. Hierin wordt o.a. uw gedetailleerde verhuisplanning en het vloerplan opgenomen, waardoor uw bedrijfsprocessen en de verhuizing op elkaar afgestemd zullen worden. De Projectleider zorgt ervoor dat uw medewerkers en alle overige betrokkenen (leveranciers, omwonenden) geïnformeerd worden.

  • erkende verhuisers